Kista Arbetsmarknadsdag

Kista Arbetsmarknadsdag (KAM) är en mässa som anordnas av IN-sektionen vid KTH:s Kistacampus med målet att knyta samman studenter med företag.

KAM 2019 är planerat att hållas den 7:de november vid KTH:s Kistacampus.

Engagera dig!

Är du intresserad av att hjälpa till med att arrangera KAM 2019? Gå med i vår projektgrupp! Vi jobbar nära med företag och har kul internt inom gruppen. Att gå med i projektgruppen är ett jättebra sätt att lära sig mer om att jobba med marknadsföring och organisatoriskt arbete grundat i verkligheten. För att inte tala om möjligheten att träffa nya personer.

Det är upp till dig hur mycket du vill hjälpa till, du kan satsa stort för en post eller bara kolla runt på vår slack efter saker att hjälpa till med.

Om du är intresserad vänligen skriv in din KTH email i följande formulär.

Företag

Företag som tar del av KAM kommer att dyka upp efter sommaren...

Kontakt


Näringslivnämnden IN-Sektionen

naringsliv@insektionen.se

Företag Kontaktansvariga

Artur Amcoff & Jerry Zhu

kam@insektionen.se