Kista Arbetsmarknadsdag

Kista Arbetsmarknadsdag (KAM) är en mässa som anordnas av IN-sektionen vid KTH:s Kistacampus med målet att knyta samman studenter med företag.

KAM 2019 är planerat att hållas den 7:de november i IN-sektionens sektionslokal som är belägen mitt i Kista på KTH:s campus.

Engagera dig!

Är du intresserad av att hjälpa till med att arrangera KAM 2019? Gå med i vår projektgrupp! Vi jobbar nära med företag och har kul internt inom gruppen. Att gå med i projektgruppen är ett jättebra sätt att lära sig mer om att jobba med marknadsföring och organisatoriskt arbete grundat i verkligheten.

Om du är intresserad vänligen skriv in din KTH email i följande formulär.

Företag

Företagen som tar del av KAM kommer att dyka upp här under oktober/november.

Carmenta Geospatial Technologies AB

Digpro Technologies AB

If Skadeförsäkringar AB

Kontakt


Näringslivnämnden IN-Sektionen

naringsliv@insektionen.se

Företag Kontaktansvariga

Artur Amcoff & Jerry Zhu

kam@insektionen.se