Kista Arbetsmarknadsmässa

Kista Arbetsmarknadsmässa (KAM) är en mässa som anordnas av Sektionen för Informations- och Nanoteknik vid KTH Kista. Syftet med mässan är att knyta samman studenter i alla årskurser med näringslivet. Extrajobb, examensarbeten, trainee-program, era möjligheter i oändliga!

KAM 2019 är planerat att hållas den 7:de november i IN-sektionens sektionslokal som är belägen mitt i Kista på KTH:s campus. Vi letar alltid efter fler företag eller organisationer som är intresserade av att delta! Vid Kistacampus studerar ca 1000 studenter med ICT-inriktning och KAM är det huvudsakliga eventet för er att nå ut till dessa studenter. Ta möjligheter att presentera just ert företag eller organisation för dessa studenter!

Att delta

Företag kan delta med en monter i IN-sektionens sektionslokal som är belägen mitt i KTH:s Kistacampus där ni under eventet enkelt kan nå ut till många av våra studenter. Sektionen kommer ordna med lunch, fika och en enklare middag enligt våra paket som syns nedan.

Varje student som besöker arbetsmarknadsmässan kommer få en informationsfolder samt PR-material från sponsorer. Om ni önskar diskutera en personlig lösning, eller har några egna idéer, kontakta oss gärna på kam@insektionen.se.

Om du är intresserad vänligen fyll i följande formulär, så kommer vi kontakta er! Detta är en intresseanmälan, vi kommer sedan kontakta er för slutgiltig registrering.Vi erbjuder också ett sponsor-paket för KAM 2019. Detta paket är till för företag som vill synas extra mycket, även vid sidan av KAM. Sponsorer kommer att marknadsföras tillsammans med KAM under oktober månad med deras företagslogga. De får även som del i paketet arrangera ett event för våra studenter av vilken typ sponsorn kan välja(lunchföreläsning, sponsorpub, etc). Speciella villkor kan tillämpas, kontakta oss för mer information. Utöver detta får dessa företag tillgång till student volontärer under eventet som kan hjälpa till med allt möjligt under dagens gång. Om ni är intresserade av sponsor-paketet vänligen kontakta oss för mer information.

Vi är även intresserade av att ha start-ups med som deltagare under arbetsmarknadsdagen, men förstår att det kan vara svårt att passa in ett paket med en start-up budget. Vänligen kontakta oss om ni är ett start-up och intresserade av KAM.

KAM erbjuder 2 typer av paket; Stanard och Sponsor. Standard-paketet är det enklaste sättet att involvera sig med KAM och erbjuder möjligheten att exponera sig mot studenter för en låg kostnad. Sponsor-paketet är för företag som vill ha fler sätt att involvera sig med studenterna och bygga en starkare koppling mellan företag och student.

Paket

KontaktNäringslivnämnden IN-Sektionen

naringsliv@insektionen.se

Företag Kontaktansvariga

Artur Amcoff & Jerry Zhu

kam@insektionen.se