IN-sektionen vid KTH presenterar stolt

4 NOVEMBER 2020
Kistagången 16

Kista Arbetsmarknadsdag

KAM är en mässa som hålls i Electrum-byggnaden i centrala Kista. Mässans mål är att knyta samman studenter, företag och organisationer med verksamhet inom IT-sektorn. KAM ger er även möjligheten att både marknadsföra ert företags karriärmöjligheter och dessutom komma i kontakt med studenter som studerar inom ICT området. Med andra ord är det ett utmärkt tillfälle att visa upp ett projekt, internship, eller examensarbete men självklart bestämmer ni själva exakt vad ni vill få ut av mässan! KAM 2020 är i nuläget planerad att hållas den 4:de november.

Intresseanmälan

Att delta

Företag kan delta med en monter i IN-sektionens sektionslokal som är belägen mitt i KTH:s Kistacampus där ni under eventet enkelt kan nå ut till många av våra studenter. Sektionen kommer ordna med lunch, fika och en middagssittning enligt våra paket som syns nedan. Varje student som besöker arbetsmarknadsmässan kommer få en informationsfolder samt PR-material från sponsorer. Om ni önskar diskutera en personlig lösning, eller har några egna idéer, kontakta oss gärna på kam@insektionen.se.

Om du är intresserad vänligen fyll i följande formulär, så kommer vi kontakta er! Detta är en intresseanmälan, vi kommer sedan kontakta er för slutgiltig registrering.

Vi erbjuder också ett sponsor-paket för KAM 2020. Detta paket är till för företag som vill synas extra mycket, även vid sidan av KAM. Sponsorer kommer att marknadsföras tillsammans med KAM under oktober månad med deras företagslogga. De får även som del i paketet arrangera ett event för våra studenter av vilken typ sponsorn kan välja(lunchföreläsning, sponsorpub, etc). Speciella villkor kan tillämpas, kontakta oss för mer information. Om ni är intresserade av sponsor-paketet vänligen kontakta oss för mer information.

Vi är även intresserade av att ha start-ups med som deltagare under arbetsmarknadsdagen, men förstår att det kan vara svårt att passa in ett paket med en start-up budget. Vänligen kontakta oss om ni är ett start-up och intresserade av KAM.

KAM erbjuder 2 typer av paket; Standard och Sponsor. Standard-paketet är det enklaste sättet att involvera sig med KAM och erbjuder möjligheten att exponera sig mot studenter för en låg kostnad. Sponsor-paketet är för företag som vill ha fler sätt att involvera sig med studenterna och bygga en starkare koppling mellan företag och student.

Paket

Standard

Mässa
Middagsittning
Fika / snacks
Lunch 2 personer
1 bord
El + wifi

Pris: 10000 kr

Sponsor

Mässa
Middagsittning & scenpresentation
Fika / snacks
Lunch 4 personer
2 bord
1 ståbord
El + wifi
Extra marknadsföring*
Extra Event**

Pris: 25000 kr

* Extra marknadsföring: Ni ges möjlighet att annonsera valfritt material via sektionens TV-skärmar utan extra kostnad under en period både före, under och efter KAM.
** Extra event: Ni ges möjlighet att hålla en sponsrad pub, eller en lunchföreläsning utan att betala någon kostnad för själva evenemanget.

Kontakta oss

KAM gruppen
kam@insektionen.se

Näringslivnämnden IN-Sektionen
naringsliv@insektionen.se

Företag Kontaktansvarig
Tom Axberg
tomaxberg@insektionen.se