Warning: include(images/pandorabox130.png): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/33/155833/kam.insektionen.se/public_html/wp-content/themes/kam2015/functions.php on line 302 Warning: include(images/pandorabox130.png): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/33/155833/kam.insektionen.se/public_html/wp-content/themes/kam2015/functions.php on line 302 Warning: include(): Failed opening 'images/pandorabox130.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php54/lib/php:/storage/content/33/155833/pear/php') in /storage/content/33/155833/kam.insektionen.se/public_html/wp-content/themes/kam2015/functions.php on line 302 Kista Arbetsmarknadsdag

 KAM 2018

Kista Arbetsmarknadsveckor (KAM) är en mässa som anordnas av IN-sektionen på KTH i Kista med målet att knyta samman studenter och företag

 

950

heltidsstudenter

10

heltidsprogram

Kungliga Tekniska Högskolan

KTH Kista
Campus Kista – mitt i ett av världens största ICT-kluster

 

Skolan för informations- och kommunikationsteknik är en av KTH:s största och kanske mest spännande skolor. Vi finns på i Campus Kista – mitt i ett av världens största ICT-kluster. Verksamheten omfattar hela bredden av området informations- och kommunikationsteknik och därtill hörande möjliggörande teknologier.

De båda civilingenjörsutbildningarna som hålls i Kista är båda relativt nya och kursplanerna förändras kontinuerligt för att optimera utbildningen och för att ligga i fas med industrins behov.

 

Civilingenjörsutbildningar

 

Högskoleingenjörsutbildningar

 

 

Teknisk kandidat utbildningar

 

 

Masterutbildningar

 

insektionen

Om Sektionen

 

Sektionen för Informations- och Nanoteknik, en av de största sektionerna under Tekniska Högskolans Studentkår vid KTH i Stockholm. Sektionen arbetar med studiebevakning, studiesociala aktiviteter och näringslivskontakt. Våra medlemmar är civilingenjörs-, master-, kandidat- och högskoleingenjörsstuderande på någon av utbildningarna vid KTHs campus i Kista.

insektionen

Vad gör THS?

 

THS har 3 lika viktiga huvuduppgifter: – Att berika studietiden för KTH:s studenter med sociala aktiviteter och praktiska erfarenheter som kompletterar de teoretiska utbildningarna. – Att värna och bidra till att utveckla kvaliteten på KTH:s utbildningar. – Att skapa kontaktytor mot näringslivet och framtida arbetsgivare så att KTH:s studenter tidigt kan skaffa sig information och bilda sig en uppfattning om vad de vill göra efter examen.


naringsliv@insektionen.se

KTH Kista
Kistagången 16
164 40, Stockholm

 


Kista Arbetsmarknadsdag © 2018