IN-sektionen vid KTH presenterar stolt

4 NOVEMBER 2020
Kistagången 16

Kista Arbetsmarknadsdag

Kista Arbetsmarknadsdag (KAM) är en mässa som anordnas av IN-sektionen vid KTH:s Kistacampus med målet att knyta samman studenter med företag.

KAM 2020 är planerat att hållas den 4:de november i IN-sektionens sektionslokal som är belägen mitt i Kista på KTH:s campus.

Engagera dig!

Är du intresserad av att hjälpa till med att arrangera KAM 2020? Gå med i vår projektgrupp! Vi jobbar med företag och har kul internt inom gruppen. Att gå med i projektgruppen är ett jättebra sätt att lära sig mer om att jobba med marknadsföring och organisatoriskt arbete grundat i verkligheten.

Om du är intresserad vänligen skriv in din KTH email i följande formulär.

Sök nu

Utställare

Kommer att tillkännages

Kontakta oss

KAM gruppen
kam@insektionen.se

Näringslivnämnden IN-Sektionen
naringsliv@insektionen.se

Företag Kontaktansvarig
Tom Axberg
tomaxberg@insektionen.se