Kista Arbetsmarknadsdag

Kista Arbetsmarknadsdag (KAM) är en mässa som anordnas av IN-sektionen på KTH i Kista med målet att knyta samman studenter och företag för både internships och examensarbeten.

KAM 2018 kommer att hållas i mitten av oktober på KTHs Kistacampus.

Engagera dig!

Är du intresserad av att hjälpa till med att arrangera KAM 2018? Gå med i vår projektgrupp! Vi jobbar nära med företag och har kul internt inom gruppen. Att gå med i projektgruppen är ett jättebra sätt att lära sig mer om att jobba med marknadsföring och organisatoriskt arbete grundat i verkligheten För att inte tala om möjligheten att träffa nya personer.

Det är upp till dig hur mycket du vill hjälpa till, du kan satsa stort för en post eller bara kolla runt på vår slack efter saker att hjälpa till med.

Om du är intresserad vänligen skriv in din KTH email i följande formulär.

Företag

Företag som tar del av KAM kommer att dyka upp efter sommaren...

Kontakt


BRINK (Näringslivnämnden IN-Sektionen)

naringsliv@insektionen.se

Företag Kontaktansvarig, BRINK

Justin Lex

jtlex@kth.se